ویرا صنعت نویسا

دستگاه SMS کنترلر مدل VSN811M1-2

دستگاه SMS کنترلر مدل VSN811M1-2

از این دستگاه که بر روی بستر شبکه کار میکند میتوان به عنوان پنل پیامکی یا کنترل دستگاهها از طریق SMS استفاده کرد.این دستگاه سازگاری کامل با نرم افزار محاسبه حقوق و دستمزد مانی و مفتاح دارد.