ویرا صنعت نویسا

تمامی محصولات ما

ما همواره به دنبال پیشرفت هستیم و تلاش می‌کنیم تا استانداردهای جدید را در صنعت به وجود آوریم

دستگاه SMS کنترلر مدل VSN811M1-2

دستگاه SMS کنترلر مدل VSN811M1-2

از این دستگاه که بر روی بستر شبکه کار میکند میتوان به عنوان پنل پیامکی یا کنترل دستگاهها از طریق SMS استفاده کرد.این دستگاه سازگاری کامل با نرم افزار محاسبه حقوق و دستمزد مانی و مفتاح دارد.

ادامه مطلب »

کنترلر کاشت پیاز زعفران VSN821P6-22

این سیستم از دو قسمت گیرنده و فرستنده تشکیل شده است که بخش گیرنده آن در کنار راننده تراکتور و بخش فرستنده آن بر روی مخزن پیاز زعفران نصب میشود و عملا بین گیرنده و فرستنده سیم کشی وجود ندارد.

ادامه مطلب »

نرم افزار محاسبه حقوق مانی

این نرم افزار به صورت کامل با دستگاه کنترل تردد VSN811A2-1 سازگاری دارد دارد و کلیه نیازهای کارفرما، از قبیل محاسبه حقوق رسمی و غیر رسمی، ثبت مساعده،ثبت وام، تهیه لیست بیمه و …. را در گزارشات خود دارد.

ادامه مطلب »